2872 Sayılı Çevre Kanunu Kapsamında Yürürlüğe Giren 7166 Sayılı Kanunun 3. Maddesi İle Değiştirilen Ek 11. Maddesine Dayanılarak Gelir İdaresi Başkanlığınca Alınacak Olan Geri Kazanım Katılım (Poşet) Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu

Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet) Beyannamesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda 01 Nisan 2019 tarihinden itibaren alınmaya başlanmıştır.

Çevre Bakanlığının konu hakkında yayınladığı duyuru gereği; poşet beyannamesi vermesi gereken gerçek veya tüzel kişiler, tarafından Çevre Bakanlığına verilen Ocak 2019 dönemine ait beyannamelere tahakkuk fişi kesilmemesi nedeni ile Gelir İdaresi Başkanlığına yeniden Ocak 2019 döneminden itibaren beyanname verilecektir.

Gelir İdaresi Başlanlığının yayınlamış olduğu GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ 1 Sıra No’lu Genel Tebliğ gereği mükelleflere yardımcı olmak Poşet Beyannamesi (Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi) Düzenleme Kılavuzu hazırlanmıştır. Mükellefler vergi dairesine gitmeden poşet beyannamesini elektronik ortamda verebilecektir.

Yasalar Gereği kurumlar vergisi yönünden mükellef olan tüzel kişiler Poşet Beyannamesini aylık; Gerçek kişiler, Basit Usul mükellefler, Ortaklıklar vb mükellefler  ise 3 aylık olarak vereceklerdir.

İlk üç ay için mükelleflerimiz(2019 yılı Ocak, Şubat, Mart) her ay’ı ayrı satırda göstermek koşulu ile tek beyanname verecekler ve tek tahakkuk alacaklardır. Bu 3 ay içinde bilgi olmayan ay yazılmayacaktır.

Beyannamenin zamanında verilmemesi veya ödenmemesi durumunda Çevre Kanunu geçerli olacaktır.

Aracılık Sorumluluk sözleşmeleri olan meslek mensupları yeni bir Aracılık Sorumluluk sözleşmesi imzalamalarına gerek yoktur.

Poşet Beyannamesi Mükellefiyetin Açılması :

Hiçbir mükellefimiz için poşet beyannamesi vermesi için resen mükellefiyet açılmamaktadır. Mükellef beyanname verdiği dönemde mükellefiyet otomatik olarak tarafımıza (Gelir İdaresi tarafından ilgili vergi dairesinde) açılacaktır.

Poşet Beyannamesi Mükellefiyetin Kapatılması

Beyanname vermesi nedeni ile ilgili vergi dairesinde mükellefiyet açılan gerçek ve tüzel kişiler mükellefiyetlerini kapatmak istemeleri durumunda bağlı olduğu vergi dairesine müracaat ederek bu vergi türünden mükellefiyetini kapatacaktır.
Örnek : Mükellef Nisan 2019 ayında Ocak, Şubat, Mart için beyanname vermiş olduğunu kabul edelim. Daha sonra kağıt poşet kullanmaya karar vermesi nedeni ile poşet beyannamesi vermeyecek ise ilgili vergi dairesine müracaat ederek poşet beyannamesi vergi türünden mükellefiyetini kapattıracaktır.

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 

Genel Bilgiler Kulakçığı

Genel Bilgiler kulakçığı İdari Bilgiler, Vergi Sorumlusu ve Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır bölümlerinden oluşmaktadır.

İdari Bilgiler 

Vergi Dairesi ve Dönem Tipi alanlarından oluşmaktadır.

Vergi Dairesi:

-Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu,
-Gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar (adi ortaklıklar dahil) ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu vergi dairesini seçecektir.

Dönem: Dönem olarak kurumlar vergisi mükellefleri aylık, diğerleri 3 aylık seçecektir.

Bu ay beyanname verecek kurumlar vergisi Mükellefleri Dönem tipi Aylık ,ay olarak (Mart) ayını seçecekler. Diğer mükellefler ise Dönem Tipi olarak 3 aylık Başlangıç ay olarak OCAK Seçerek beyannamelerini dolduracaklardır.

Vergi Sorumlusunun: Vergi Sorumlusu olarak beyanname veren kişilerin bilgisi yazılacaktır.

Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır.: Mükellefimiz beyanname vermeyeceği dönem için BEYAN EDİLECEK BİLGİM BULUNMAMAKTADIR kutucuğunu seçerek işaretlemek zorundadır. 

ÖNEMLİ: GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNİ İLGİLİ YÖNETMELİK GEREĞİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ OLANLAR, BEYAN DÖNEMİ İÇERİSİNDE PLASTİK POŞET SATIŞI YAPMAMIŞ OLSALAR DAHİ GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNİ VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜRLER.

MÜKELLEFLER AYLIK VEYA ÜÇAYLIK DÖNEM İÇİN POSET SATIŞI YAPMAMIŞ İSELER İLGİLİ BEYANNAMENİN “BEYAN EDİLECEK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BULUNMAMAKTADIR” SEÇENEĞİ İŞARETLENEREK GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR. KISACA İLGİLİ DÖNEMDE VEYA DÖNEMLERDE POSET SATIŞI MEVCUT DEĞİLSE BOŞ BEYANNAME VERMELERİ GEREKİR.

2- Poşete Ait Bilgiler Kulakçığı

Poşetin Temin Edildiği Ülke: Bu alana bilgi seçim yapılarak girilebilir. Poşet Yurtdışından temin edilmiş ise Yurtdışı, Yurtiçinden temin edilmiş ise yurtiçi işaretlenecektir.

Temin Edildiği İl Kodu: Poşet yurtiçinden temin edilmiş ise ilgili il kodu seçilecektir.

Poşet Temin Edilen Kişinin TC / Vergi Kimlik Numarası, Firmanın Vergi Kimlik Numarası: Poşet temin edilen gerçek kişi ise gerçek kişinin T.C. Kimlik Numarası veya vergi kimlik numarası, poşet temin edilen tüzel kişilik ise tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası yazılacaktır.

Poşet alınan kişinin vefat etmiş olması veya beyanname verilen dönemde işyerinin kapalı olması durumunda (mükellefiyetinin kapalı olması durumunda) beyanname hata verecektir.

01.01.2019 tarihinden önce alınmış(STOK tan kullanılan) poşetler için Poşet Temin Edilen Kişinin TC / Vergi Kimlik Numarası, Firmanın Vergi Kimlik Numarası alanına beyanname veren gerçek veya tüzel kişi kendi vergi kimlik numarasını yazacaktır.

Poşet Temin Edilen Firmanın Unvanı/Adı Soyadı: Bu alana 56 karakter bilgi yazılabilir.

Aylar: İlk üç ay için mükelleflerimizin tamamı 24 Nisan 2019 saat 23.59’a kadar verecekleri beyannamede Ocak, Şubat ve Mart aylarını ayrı ayrı seçerek dolduracaklardır.

Daha sonraki aylar için kurumlar vergi mükellefleri beyanname verdikleri döneme ait ay’ı seçecekler. Diğer mükellefler ise beyanname verdikleri 3 aylık döneme ait her ay için ayrı ayrı satır açacaklar ve istenilen bilgileri her ay için ayrı ayrı girerek beyannamelerini dolduracaklardır.

Ay İçinde Satılan Poşet Adedi: Ay içinde kaç adet poşet satılmış ise o sayı yazılacaktır.

Poşetten Elde Edilen Geri Kazanım Tutarı: Ay içinde satılan poşet adedi ile 15 kuruşun çarpımı sonucu bulunan tutar program tarafından otomatik olarak yazılır. Bu alana mükellef tarafından herhangi bir bilgi girişi yapılamaz.

TOPLAM: Tüm aylara ait geri kazanım katılım payı tutarı toplamı program tarafından otomatik olarak yazılır.

3. Poşet Beyannamesi Düzenleme Bilgileri Kulakçığı

Bu kulakçık Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği ve Beyannameyi Düzenleyen bölümlerinden oluşur. 

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği: Beyannamenin hangi sıfatla verildiğinin belirlenmesine yönelik seçeneklerden Mükellef, Mirasçısı, Kanuni Temsilcisi (Veli, Vasi, Kayyum) ) beyannameyi verenin durumuna uygun olanı işaretlenerek istenilen bilgiler girilmelidir. 

Beyannameyi Düzenleyen: Bu bölümde beyannameyi düzenleyen kişinin bilgilerinin gösterildiği bölümdür. Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No), Vergi Kimlik Numarası, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No alanları bulunur. Beyannameyi Düzenleyene ilişkin istenilen bilgiler girilmelidir. 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi ile ilgili soru, sorun ve önerileriniz için 0 312 302 1663, 0 312 302 17 65, 0 312 302 1753 telefon numaralarını arayabilirsiniz.

GİB

emeklilik